Safaristudien

SAFARI står för SAmordnad Forskning kring Arbetsrelaterade RehabiliteringsInsatser och riktar sig till personer som är sjukskrivna till följd av lättare psykisk ohälsa som depression, oro eller stressrelaterad ohälsa.

Forskningsstudien är ett samarbete mellan Stockholms Läns Landsting, Västmanlands landsting och Västra Götalandsregionen och syftar till att öka kunskapen kring sjukskrivningsprocessen. SAFARI studien pågår under 2013 till och med 2016.

SAFARI-studien Stockholms delstudie (YouTube)

Coaching som rehabiliteringsmodell - Landstingen Västmanland (Youtube)

Läs mer om de olika projekten under flikarna till vänster.